Αλλαγές στο ύψος του επιδόματος ανεργίας, επεξεργάζεται η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και το Υπουργείο Εργασίας.

Το ύψος του επιδόματος ανεργίας θα διαμορφώνεται ανάλογα και με τα έτη ασφάλισης
Facebook Comments