Σε παρόμοια επίπεδα σε σχέση με τον Μάρτιο παρέμεινε το ποσοστό των ανέργων στη χώρα μας για τον μήνα Απρίλιο, παρουσιάζοντας ωστόσο μείωση σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2024 ανήλθε σε 10,8%, έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 10,8% τον Μάρτιο του 2024 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 11,5% τον Απρίλιο του 2023.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.323.212 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 150.157 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023 (3,6%) και κατά 52.408 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2024 (1,2%).

Από την άλλη, οι άνεργοι ανήλθαν σε 521.295 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 20.910 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023 (-3,9%) και αύξηση κατά 6.072 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2024 (1,2%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή “άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού”, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.938.302, σημειώνοντας μείωση κατά 152.694 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023 (-4,9%) και κατά 58.907 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2024 (-2,0%).

Facebook Comments