Τις δύο ομάδες που διακρίθηκαν στην Ευρώπη εισηγήθηκαν στον πρωθυπουργό να φιλοξενήσει ταυτόχρονα.
Facebook Comments