Οι κόποι μιας ζωής στις δύο γυναίκες που λάτρεψε. Η διαθήκη του Βασίλη Καρρά.
Facebook Comments