Σε διανομή μερισμάτων επιστρέφουν οι ελληνικές τράπεζες μετά από 16 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – Τραπεζική Εποπτεία έδωσε το “πράσινο φως” στις τέσσερις συστημικές τράπεζες σε συνέχεια των σχετικών αιτημάτων που υπέβαλαν, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διανομή μερισμάτων στους μετόχους τους.

Ανώτερα τραπεζικά στελέχη ανέφεραν την Τετάρτη στο Reuters ότι η ΕΚΤ θα απαντήσει θετικά στο αίτημά για τη διανομή μερισμάτων. Οι τέσσερις τράπεζες – Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank – ανακοίνωσαν συνολικά κέρδη περίπου 3,5 δισ. ευρώ το 2023, βρίσκοντας στήριξη στα υψηλά επιτόκια και την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, σημείωνε το Reuters στο δημοσίευμα του.

Οι επίσημες ανακοινώσεις των τραπεζών:

Alpha Bank: Εγκρίθηκε από τις εποπτικές αρχές η διανομή μερίσματος 122 εκατ. ευρώ

Την απαραίτητη εποπτική έγκριση για τη διανομή μερίσματος ύψους Ευρώ 122
εκατομμυρίων από τα κέρδη του 2023 έλαβε η Alpha Bank.

Το ποσό ισοδυναμεί με διανομή του 20% των κερδών του 2023 και υπόκειται στη σχετική έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (η “ΕΓΣ”), συμπεριλαμβανομένου του σκέλους της επαναγοράς μετοχών.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό, πρόθεση της Alpha Holdings είναι να διανείμει το μισό του ποσού ή 61 εκατ. ευρώ με τη μορφή μερίσματος σε μετρητά, που ισοδυναμεί με ποσό Ευρώ 0,026 ανά μετοχή. Το υπόλοιπο θα αξιοποιηθεί για την διαδικασία επαναγοράς μετοχών υπό τους συνήθεις όρους και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η έγκριση των εποπτικών αρχών για την ακύρωση των μετοχών, οι οποίες θα αποκτηθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς, έχει ήδη ληφθεί.

Η έγκριση των εποπτικών αρχών για την επανέναρξη της καταβολής μερίσματος
αποτελεί απόδειξη των ισχυρών επιδόσεων του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας. Για την Alpha Holdings, η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της συνεπούς υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου, με την κερδοφορία της να ανέρχεται στο επίπεδο του 13,5% το Α’ τρίμηνο του 2024 και τα ίδια κεφάλαιά της (fully loaded CET1) στο 16,2%, λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης για διανομή μερίσματος και συνυπολογίζοντας τα οφέλη από την ολοκλήρωση των εκκρεμών συναλλαγών, καθώς επίσης και της πλήρους αποκατάσταση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού της.

Ο CEO του Ομίλου Βασίλης Ψάλτης, σημείωσε σχετικά: “Είμαστε υπερήφανοι που επιστρέφουμε στη μακρά παράδοση της Τράπεζάς μας να ανταμείβει τους Μετόχους της. Η έγκριση των εποπτικών αρχών για την επανέναρξη της καταβολής μερισμάτων συνιστά την επισφράγιση της πλήρους επιστροφής της Τράπεζας στην κανονικότητα, μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης.

Για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, απαιτήθηκε σκληρή δουλειά,
γενναίες και δύσκολες αποφάσεις, η δέσμευση όλων των εργαζομένων μας και,
φυσικά, η σταθερή υποστήριξη των Μετόχων. Είμαι βέβαιος ότι, με προσήλωση στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε τις διανομές
μερισμάτων, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το επιχειρηματικό μας σχέδιο”.

Τρ. Πειραιώς: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος του 2023 – Ολοκληρώνεται τον Ιούλιο

Την απαραίτητη έγκριση για διανομή σε μετρητά ποσού €79 εκατ. στους μετόχους της έλαβε από τις εποπτικές αρχές η Τράπεζα Πειραιώς μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό τον Απρίλιο 2024

Σε συνέχεια λήψης της εποπτικής έγκρισης και υπό την αίρεση της έγκρισης διανομής από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2024, η διανομή προς τους μετόχους της Εταιρείας αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 2024

Eurobank: Εγκρίθηκε η πρώτη διανομή μερίσματος μετά από 16 χρόνια

Την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για να καταβάλει μέρισμα σε μετρητά ύψους €342 εκ., ή €0,0933 ανά μετοχή έλαβε η Eurobank. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής 30% επί των Καθαρών Κερδών του έτους 2023.

Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο καθώς σηματοδοτεί την πρώτη διανομή μερίσματος μετά από 16 χρόνια, υπογραμμίζοντας την ευρωστία και το καλά διαφοροποιημένο λειτουργικό μοντέλο της Eurobank, το οποίο εστιάζει στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.

Η έγκριση δόθηκε σε συνέχεια αίτησης που υποβλήθηκε από τη Eurobank, στα πλαίσια των ισχυρών οικονομικών επιδόσεων και της επιτυχούς ολοκλήρωσης στρατηγικών πρωτοβουλιών. Ο Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1 Capital Ratio), προσαρμοσμένος για το προτεινόμενο μέρισμα, ανέρχεται σε 16.4% κατά την 31 Μαρτίου 2024, σημαντικά υψηλότερος των εποπτικών απαιτήσεων.

Η τελική διανομή του μερίσματος υπόκειται (a) στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και (β) την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 23.7.2024.

Facebook Comments