Στην πρώτη μείωση των επιτοκίων της από το 2019 προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις εκτιμήσεις των αγορών που είχαν προεξοφλήσει την κίνηση αυτή μετά την σημαντική επιβράδυνση του πληθωρισμού τους τελευταίους μήνες.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε σήμερα να μειώσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης. Κατά συνέπεια, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα μειωθούν σε 4,25%, 4,50% και 3,75% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 12 Ιουνίου 2024.

Είχαν προηγηθεί 10 διαδοχικές αυξήσεις των ευρωπαϊκών επιτοκίων από το καλοκαίρι του 2022 – συνολικού ύψους 450 μονάδων βάσης – καθώς η ΕΚΤ πάσχιζε να χαλιναγωγήσει τον ξέφρενο πληθωρισμό μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ στις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις της η τράπεζα είχε επιλέξει να κρατήσει στάση αναμονής, διατηρώντας αμετάβλητα τα επιτόκια της.

Facebook Comments