Οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν άλλο ένα καλύτερο από το αναμενόμενο σετ αποτελεσμάτων στο πρώτο τρίμηνο, με χαμηλότερες από τις αναμενόμενες πιέσεις στα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια (ΝΙΙ) και συνολικά καλύτερες προοπτικές για τη συνέχεια, όπως επισημαίνει η Deutsche Bank.

Ενώ οι περισσότερες από τις μετοχές του ελληνικού τραπεζικού κλάδου έχουν κάπως υποαποδώσει φέτος μετά το ισχυρό 2023, λόγω και των placements που έγιναν, η γερμανική τράπεζα πιστεύει ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται από πολλαπλούς θετικούς ανέμους, και ειδικά την ισχυρή αύξηση των δανείων που ξεχωρίζει σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές τράπεζες και οδηγεί σε ανθεκτικά έσοδα, τα οποία υποστηρίζονται επίσης από ισχυρή αποτελεσματικότητα και μείωση των προβλέψεων, μετά τη σημαντική ομαλοποίηση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων.

Έτσι, η Deutsche Bank ανεβάζει την τιμή-στόχο για την Τράπεζα Πειραιώς στα 4,70 ευρώ από 4,20 πριν, ενώ αναβαθμίζει τη σύσταση σε Buy από hold πριν λόγω της φάσης υποαπόδοσης που έχει εισέλθει μετά το πρόσφατο placement, παρά τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα.

Αυξάνει την τιμή στόχο για την Eurobank στα 2,75 ευρώ από 2,55 ευρώ πριν με σύσταση buy η οποία αποτελεί και κορυφαία της επιλογή από τον κλάδο λόγω της δομικής δυναμικής της και του σημαντικού περιθωρίου για θετικές εκπλήξεις με μη απαιτητικούς δείκτες αποτίμησης.

Επίσης, αναβαθμίζει την τιμή στόχο για την Εθνική Τράπεζα στα 9,50 ευρώ από 8,95 ευρώ πριν με σύσταση Buy λόγω των ισχυρών αποτελεσμάτων και των πολύ καλών επιδόσεών της.

Σε ότι αφορά την Alpha Bank, διατηρεί την τιμή-στόχο στα 2,20 ευρώ με σύσταση Buy, η οποία όπως επισημαίνει, σε όρους αποτίμησης είναι φθηνή αν και έχει δείξε σημάδια βελτίωσης.

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments