Πυκνώνουν οι γαλάζιες φωνές υπέρ της στρατηγικής κλίνατε επί δεξιά.
Facebook Comments