Αυξητικές τάσεις παρουσίασε η εξέλιξη του τζίρου των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας τον Απρίλιο 2024.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 32.448.912 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,1% σε σχέση με τον Απρίλιο 2023, που είχε ανέλθει 27.937.199 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα των κατασκευών κατά 49,7%, ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού κατά 32,9%.

Facebook Comments