Τα 6,33 δισ. ευρώ έφθασαν οι αρχικές οφειλές που έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού έως τα τέλη Μαΐου 2024.

Πρόκειται για συνολικά 17.893 επιτυχείς ρυθμίσεις που έχουν ολοκληρωθεί συνολικά στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Ειδικότερα τον Μάιο, οι επιτυχείς ρυθμίσεις ανήλθαν σε 1.153, που αντιστοιχούν σε οφειλές 420 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πλέον πραγματοποιούνται ρυθμίσεις και για τους ευάλωτους οφειλέτες με βάση τον πρόσφατο νόμο που προβλέπει την υποχρεωτική αποδοχή της πρότασης ρύθμισης του εξωδικαστικού από τους πιστωτές. Συγκεκριμένα, έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες 374 ρυθμίσεις αυτής της κατηγορίας.

Facebook Comments