Στη Net-Zero Banking Alliance (NZBA), μια παγκόσμια συμμαχία τραπεζών υπό τον ΟΗΕ, εντάσσεται η Eurobank Ergasias Services & Holdings SA (Eurobank Holdings) συμβαδίζοντας με τη δέσμευσή της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στόχος είναι να ενισχύσει τη δέσμευσή της στην ευθυγράμμιση των δανειοδοτικών και επενδυτικών χαρτοφυλακίων της, με την επιδίωξη για καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050 ή νωρίτερα, σύμφωνα με τους περισσότερο φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, όπως αναφέρει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση.

ΚΑΘΑΡΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Σχολιάζοντας τη δέσμευση της Eurobank στη NZBA, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Στην Eurobank, είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχουμε στη Net-Zero Banking Alliance, στο πλαίσιο της διαρκούς μας δέσμευσης για βιωσιμότητα. Έχοντας επίγνωση της μεγάλης διαδρομής που αυτό συνεπάγεται, η συμμετοχή μας σε αυτή τη συμμαχία υπογραμμίζει την αφοσίωσή μας στο να βγαίνουμε μπροστά αναλαμβάνοντας την ευθύνη που μας αναλογεί για ένα βιώσιμο μέλλον στην Ελλάδα και όχι μόνο. Κατά τους επόμενους 18 μήνες, θα εργαστούμε για να καθορίσουμε τα βήματα και τους ενδιάμεσους στόχους που απαιτούνται, ώστε να φτάσουμε στον πιο φιλόδοξο στόχο για ένα καθαρό μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών.».

ΣΕ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΕΩΣ ΤΟ 2050

  • Καθορισμός στόχων μείωσης των εκπομπών χαρτοφυλακίου
  • Ανάπτυξη σχεδίων μετάβασης και προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης
  • Δημοσίευση ετήσιας προόδου. Αυτές οι επικαιροποιημένες εκθέσεις, που θα επισκοπούνται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, θα παρέχουν μια ολοκληρωμένη καταγραφή των δράσεων που έχουν αναληφθεί, των οροσήμων που επιτεύχθηκαν και των προκλήσεων που αντιμετωπίζονται στην πορεία προς τις μηδενικές εκπομπές.

Facebook Comments