Διαψεύδει η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών A.E. δημοσιεύματα πως έχει εισέλθει σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση ποσοστού στην Bank of Cyprus.

Ειδικότερα, η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών A.E. (Alpha Holdings) διαψεύδει ως αναληθή πρόσφατα δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο, σύμφωνα με τα οποία η Alpha Holdings έχει εισέλθει σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση ποσοστού στην εταιρεία Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (Bank of Cyprus) από υφισταμένους μετόχους της.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του ανακοινωθέντος Στρατηγικού της Σχεδίου, η Alpha Holdings παρακολουθεί την αγορά για την αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Facebook Comments