Σε παρόμοια επίπεδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα παρέμεινε το ποσοστό των ανέργων στη χώρα μας για τον μήνα Μάϊο, παρουσιάζοντας ωστόσο μείωση σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Μάιο του 2024 ανήλθε σε 10,6% έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 11,2% τον Μάιο του 2023 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 10,7% τον Απρίλιο του 2024.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.249.074 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 53.313 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2023 (1,3%) και μείωση κατά 63.083 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024 (-1,5%).

Από την άλλη, οι άνεργοι ανήλθαν σε 504.924 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 21.707 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2023 (-4,1%) και κατά 11.472 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024 (-2,2%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή “άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού”, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.026.511, σημειώνοντας μείωση κατά 54.608 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2023 (-1,8%) και αύξηση κατά 72.256 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024 (2,4%).

Facebook Comments