Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα δίνει ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s, καθώς προχώρησε σήμερα στην αναβάθμιση των ελληνικών τράπεζων, επικαλούμενη την ανθεκτικότητά τους στους οικονομικούς κύκλους και τη βελτίωση του προφίλ χρηματοδότησής τους.

Όπως σημειώνει η S&P, η ενεργός εκκαθάριση των ισολογισμών του ελληνικού τραπεζικού συστήματος πλησιάζει στο τέλος της, καθώς οι ελληνικές τράπεζες επιτυγχάνουν πλήρη ανάκαμψη μετά την κρίση και αρχίζουν να επωφελούνται από τη θετική οικονομική δυναμική στην Ελλάδα.

Το ενισχυμένο κλίμα της αγοράς έχει επίσης αμβλύνει τις ανησυχίες του οίκου σχετικά με τα προφίλ χρηματοδότησης των τραπεζών, καθώς οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν χαμηλό κόστος χρηματοδότησης χάρη στη σταθερή καταθετική τους βάση και την πρόσβαση σε πιο προσιτή χρηματοδότηση από τις αγορές χρέους του εξωτερικού.

Οι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν επίσης, μεμονωμένα η κάθε μία τους, σύμφωνα με τον οίκο, σημειώσει σημαντική πρόοδο προς τη βελτίωση της δημιουργίας κερδών και της ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού μοντέλου τους.

Ως εκ τούτου, η S&P αναβάθμισε τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις μας για την Alpha Bank και τη μητρική της Alpha Services and Holdings, για τη Eurobank και την μητρική της Eurobank Holdings, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Τράπεζα Πειραιώς και την μητρική της, Piraeus Financial Holdings, διατηρώντας παράλληλα τις προοπτικές για τα παραπάνω τραπεζικά ιδρύματα και εταιρείες χαρτοφυλακίου σε “θετικές”.

Πιο αναλυτικά:

Alpha Bank: Αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας σε ‘BB’ από ‘BB-‘ και επιβεβαίωση της βραχυπρόθεσμης αξιολόγησης ‘B’. Οι προοπτικές είναι θετικές. Επίσης, αυξήσαμε τις αξιολογήσεις αντισυμβαλλομένου μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης εξυγίανσης (RCR) σε “BBB-/A-3” από “BB+/B”.

Alpha Services and Holdings: Αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας σε “Β+” από “Β” και επιβεβαίωση της βραχυπρόθεσμης αξιολόγησης “Β”. Οι προοπτικές είναι θετικές.

Eurobank: Αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας σε “BB+” από “BB” και επιβεβαίωση της βραχυπρόθεσμης αξιολόγησης “B”. Οι προοπτικές είναι θετικές. Αναβάθμιση του μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου RCR σε ‘BBB/A-2’ από ‘BBB-/A-3’.

Eurobank Holdings: Αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας σε “BB-” από “B+” και επιβεβαίωση της βραχυπρόθεσμης αξιολόγησης “B”. Οι προοπτικές είναι θετικές.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας σε “ΒΒ+” από “ΒΒ” και επιβεβαίωση της βραχυπρόθεσμης αξιολόγησης “Β”. Οι προοπτικές είναι θετικές. Αναβάθμιση του μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμο RCR σε ‘BBB/A-2’ από ‘BBB-/A-3’.

Τράπεζα Πειραιώς: Αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας σε “ΒΒ” από “ΒΒ-” και επιβεβαίωση της βραχυπρόθεσμης αξιολόγησης “Β”. Οι προοπτικές είναι θετικές. Αναβάθμιση του μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου RCR σε ‘BBB-/A-3’ από ‘BB+/B’.

Piraeus Financial Holdings: Αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη σε “Β+” από “Β” και επιβεβαίωση της βραχυπρόθεσμη αξιολόγησης “Β”. Οι προοπτικές είναι θετικές.

Aegean Baltic Bank: Αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας σε ‘BB-‘ από ‘B+’ και επιβεβαίωση της βραχυπρόθεσμης αξιολόγησης ‘B’. Οι προοπτικές είναι σταθερές.

Αντίστοιχα, η S&P επιβεβαίωσε ή αναβάθμισε τις αξιολογήσεις για το χρέος ανώτερης και μειωμένης εξασφάλισης των συγκεκριμένων οντοτήτων.

Facebook Comments