Στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Eurobank προχώρησε για πρώτη φορά η DBRS Ratings, κατατάσσοντας την τράπεζα στη βαθμίδα “ΒΒΒ” (low) όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση εκδότη και σε R-2 (middle) όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση.

Παράλληλα, αξιολογεί τις μακροπρόθεσμες κρίσιμες υποχρεώσεις της τράπεζας σε “BBB” (high), ενώ σημειώνει ότι η τάση για όλες τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας είναι σταθερές. Όσον αφορά την εσωτερική αξιολόγηση την κατατάσει σε “ΒΒΒ” (low).

Ο οίκος σημειώνει ότι η αξιολόγηση BBB (low) αντικατοπτρίζει το κορυφαίο εγχώριο franchise της Eurobank στη λιανική και εταιρική τραπεζική και τον βαθμό διαφοροποίησής της εκτός Ελλάδας παρά το πλήγμα που δέχτηκε λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της κρίσης του ελληνικού δημόσιου χρέους.

Προσθέτει ότι ο Όμιλος έχει μειώσει σημαντικά τους κινδύνους που ενυπάρχουν στον ισολογισμό του τα τελευταία χρόνια λόγω μιας μαζικής διαδικασίας εκκαθάρισης δανείων και της ενίσχυσης του επιπέδου κάλυψης των δανείων του.

Παράλληλα, η DBRS επισημαίνει ότι η ικανότητα της Eurobank να δημιουργεί επαναλαμβανόμενα κέρδη έχει βελτιωθεί, κυρίως λόγω των υψηλότερων επιτοκιακών περιθωρίων, καθώς και της χαμηλότερης δομής κόστους και των μειωμένων προβλέψεων για ζημίες δανείων (LLPs).

Facebook Comments