Με σημαντική κερδοφορία έκλεισαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ τριμήνου του 2024 για την Παγκρήτια Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τις στρατηγικές επιλογές της Διοίκησης.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2024 διαμορφώθηκαν θετικά, καταγράφοντας κέρδη προ φόρων 3,66 εκ. ευρώ έναντι 577,93 χιλ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο του 2023, ενώ το καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα, προ φόρων, αποσβέσεων και προβλέψεων, παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 97% φθάνοντας στα 12,4 εκ. ευρώ από 6,31 εκ. ευρώ κατά την περυσινή χρήση.

Σημειώνεται ότι τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στα 2,55 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 522,48% σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά τα οποία ανήλθαν σε 410,33 χιλ. ευρώ.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα της καθαρής πιστωτικής επέκτασης, η οποία ανήλθε σε 91 εκ. ευρώ με το σύνολο των εκταμιεύσεων να ανέρχεται σε 202 εκ. ευρώ, για το Α’ Τρίμηνο.

Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 3,23 δισ. ευρώ κατά την 31/03/2024, καταγράφοντας μείωση κατά 6,3% από την 31/12/2023, ως αποτέλεσμα της αποπληρωμής του τελευταίου προγράμματος αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ (TLTRO) στα οποία συμμετείχε η Τράπεζα, ύψους 324 εκ. ευρώ.

Οι καταθέσεις ανήλθαν στα 2,6 δισ. ευρώ κατά την 31/03/2024 έναντι 1,6 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν τα καθαρά έσοδα από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε 2,88 εκ. ευρώ κατά την 31/03/2024, έναντι 1,98 εκ. ευρώ κατά την 31/03/2023, που ισοδυναμεί με μεγαλύτερη από 100% αύξηση.

Facebook Comments