Οι Έλληνες εργοδότες εµφανίζονται επιφυλακτικοί για τις προσλήψεις στη διάρκεια του δευτέρου τριµήνου του 2013, καθώς το 13% εξ αυτών αναµένει αύξηση του προσωπικού που απασχολούν, το 16% µείωση και το 69% δεν προβλέπει µεταβολή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Manpower.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ενισχύονται κατά 13 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του 2013 και σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους βελτιώνονται κατά 8 ποσοστιαίες µονάδες.

Μείωση του αριθμού των ατόµων που απασχολούν αναµένουν οι εργοδότες σε επτά από τους εννέα τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας κατά το προσεχές τρίµηνο. Οι δυσµενέστερες προοπτικές καταγράφονται στον τοµέα Χονδρικού & Λιανικού Εµπορίου, µε συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του -16%. Απαισιόδοξες είναι οι εκτιµήσεις και στον τοµέα Ηλεκτρισµός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση, µε συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του -9%, όπως και στον τοµέα των Κατασκευών, όπου οι προοπτικές διαµορφώνονται στο -8%.

Συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του -7% και -6% αναφέρονται στον τοµέα ∆ηµόσιο & Κοινωνικές Υπηρεσίες και στον τοµέα της Μεταποίησης αντίστοιχα. Ωστόσο, οι εργοδότες στον τοµέα του Τουρισµού και της Γεωργίας αναµένουν αύξηση των ατόµων που απασχολούν κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2013, µε τις προοπτικές να διαµορφώνονται στο +3% και +1% αντίστοιχα.

Σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, ο δείκτης της απασχόλησης ενισχύεται σε οκτώ από τους εννέα τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες στον τοµέα του Τουρισµού αναφέρουν σηµαντική βελτίωση της τάξης των 21 ποσοστιαίων µονάδων, ενώ οι προοπτικές στον τοµέα της Γεωργίας ενισχύονται κατά 12 ποσοστιαίες µονάδες.

Βελτίωση της τάξης των 8 ποσοστιαίων µονάδων καταγράφεται τόσο στον τοµέα της Μεταποίησης όσο και στον τοµέα Μεταφορές & Επικοινωνίες, ενώ οι εκτιµήσεις των εργοδοτών στον τοµέα των Κατασκευών και στον τοµέα Ηλεκτρισµός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση καταγράφονται ενισχυµένες κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες. Παράλληλα, οι προοπτικές του τοµέα ∆ηµόσιο & Κοινωνικές Υπηρεσίες παραµένουν σχετικά σταθερές.

Σε σύγκριση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους, ο δείκτης των συνολικών προοπτικών απασχόλησης καταγράφεται βελτιωµένος σε οκτώ από τους εννέα τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Η σηµαντικότερη αύξηση, 16 ποσοστιαίων µονάδων, παρατηρείται στον τοµέα του Τουρισµού, ενώ ενίσχυση της τάξης των 13 και 12 ποσοστιαίων µονάδων καταγράφεται στους τοµείς των Κατασκευών και της Γεωργίας αντίστοιχα.

Οι προοπτικές ενισχύονται κατά 11 ποσοστιαίες µονάδες τόσο στον τοµέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών όσο και στον τοµέα της Μεταποίησης. Οι εργοδότες του τοµέα Χρηµατοοικονοµικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις αναφέρουν βελτίωση της τάξης των 9 ποσοστιαίων µονάδων. Ωστόσο, οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναµώνονται κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες στον τοµέα Ηλεκτρισµός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση.

Facebook Comments