Οριστική λύση στο μείζον θέμα που είχε προκύψει με τη δικαστική απόφαση η οποία έθετε εκτός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων τους επιτυχόντες ΑΣΕΠ της Αγροτικής Τράπεζας, δίνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Με νομοθετική ρύθμιση, την οποία προωθεί άμεσα ο αρμόδιος υπουργός, Αντώνης Μανιτάκης, απορροφώνται τόσο οι επιτυχόντες του διαγωνισμού 9Κ, οι οποίοι ύστερα από προσφυγές των 8Κ που δικαιώθηκαν, είχαν τεθεί αυτομάτως εκτός ΙΚΑ.

Σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση Μανιτάκη, «Ρυθμίσεις διορισμών και πλήρωσης θέσεων των φορέων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους επιτυχόντες των προκηρυχθέντων από το ΑΣΕΠ διαγωνισμών με τις Προκηρύξεις 8Κ/2008 ΚΑΙ 9Κ/2008», οι επιτυχόντες του διαγωνισμού 9Κ/2008, οι οποίοι απολύθηκαν μετά τις 2303, 2304, 2305, 2307, 2308, 2309, 2312, 2313, 2314/2012 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα σε φορείς του υπουργείου Εργασίας.

Οι προσλήψεις θα γίνονται κατά σειρά του σχετικού πίνακα κατάταξης, μετά την πρόσκληση για διορισμού των επιτυχόντων του διαγωνισμού 8Κ/2008, στις κενές οργανικές θέσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οπως θα ορίζει η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι προσλαμβανόμενοι θα καταλάβουν κενές οργανικές θέσεις για τον κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και για τον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.

Η πρόσληψη προσωπικού, κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότητας Διοικητικών γραμματέων, σε φορείς του υπουργείου Εργασίας, θα γίνει κατά προτεραιότητα με επιτυχόντες του διαγωνισμού 9Κ/2008, κατά τη σειρά του πίνακα κατάταξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αιτιολογική έκθεση, που θα συνοδεύει τη νομοθετική ρύθμιση, θα επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση της κεντρικής διοίκησης με τις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και η απόλυση των επιτυχόντων και διορισθέντων της προκήρυξης 9Κ δημιούργησε προβλήματα στη λειτουργία των τμημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΠ στα οποία απασχολούνταν.

Facebook Comments