Νέες προειδοποιήσεις για τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερ-χαλαρής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ εκφράζει η επιτροπή «σοφών» της Γερμανίας, καλώντας τον Μάριο Ντράγκι να εγκαταλείψει εγκαίρως την πολιτική των χαμηλών επιτοκίων.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση των οικονομικών συμβούλων της γερμανικής κυβέρνησης, η πολιτική των χαμηλών επιτοκίων συμβάλλει στη δημιουργία σημαντικών κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η οποία απειλεί την αξιοπιστία τόσο των τραπεζών όσο και των καταθετών.

«Εάν η συγκεκριμένη πολιτική διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν σημαντικές προκλήσεις σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο» προειδοποιεί η επιτροπή των Γερμανών «σοφών».

Μάλιστα, καλεί την ΕΚΤ εφεξής, να λαμβάνει υπόψη της τους αναδυόμενους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Σχετικά με την προσφυγική κρίση, η επιτροπή των «σοφών» εκτιμά ότι το κόστος διαχείρισης του προβλήματος είναι διαχειρίσιμο για τη γερμανική κυβέρνηση, με τις πρόσθετες δημόσιες δαπάνες να ανέρχονται στα 8,3 δισ. ευρώ για το 2015 και στα 14,3 δισ. για το 2016.

Τέλος, εκτιμά ότι ο αριθμός ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας θα διαμορφωθεί στο 1,7% φέτος και στο 1,6% του χρόνου.

Facebook Comments