Η κοινή εποπτεία στην ευρωζώνη, το πρώτο βήμα για την τραπεζική ένωση, ίσως αρχίσει τον Σεπτέμβριο του 2014, τρεις μήνες αργότερα από ό,τι προβλεπόταν.

Αυτό οφείλεται σε πιθανές καθυστερήσεις στην κατάρτιση του νομικού πλαισίου που χρειάζεται ως απαραίτητη νομική βάση για να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα ανάλογα καθήκοντα.

Η ολοκλήρωση της νομικής αυτής διαδικασίας, που προβλέπεται να κορυφωθεί με τελική ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ίσως πάει πίσω για τρεις μήνες το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με αξιωματούχο του κοινοβουλίου.

Η ΕΚΤ προβλέπεται να ξεκινήσει την εποπτεία των τραπεζών της ευρωζώνης ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας, άρα το Σεπτέμβριο του 2014.

Η τρίμηνη καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι η Άνω Βουλή της Γερμανίας δεν πρόκειται να εξετάσει τη νομοθεσία πριν από τις 5 Ιουλίου.

Facebook Comments