Την άρση της αναστολής των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) της Alpha Bank  από σήμερα, 3 Δεκεμβρίου 2015 ανακοίνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά την ανακοίνωση της τράπεζας αναφορικά με τα νέα χαρακτηριστικά των warrants λόγω πραγματοποίησης του Reverse Split στην υποκείμενη αυτών αξία.

Το Χ.Α. ανακοίνωσε επίσης τη συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ-30,00% και της Πειραιώς, μέχρι την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με την προσαρμογή των όρων τους, λόγω του Reverse Split.

Facebook Comments