«Οι πρώτες ενδείξεις για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας διαφαίνονται ήδη και αναμένεται να ισχυροποιηθούν προοδευτικά, καθώς θα λαμβάνονται μέτρα αναπτυξιακού σκοπού. Ωστόσο, η περίοδος 2013-2014 χαρακτηρίζεται ως η κρισιμότερη καμπή της ελληνικής οικονομίας.

Η απεμπλοκή της χώρας από την κρίση χρέους και η επιστροφή της σε τροχιά αναπτύξεως, καθιστούν αναγκαία τη συνέχιση της προσαρμογής, συνοδευόμενης όμως με τον μετασχηματισμό του δημοσίου τομέα, ώστε να είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα η δημοσιονομική εξυγίανση» ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Alpha Bank, Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της.

«Απαιτείται η ολοκλήρωση του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και μετασχηματισμού του παραγωγικού ιστού της χώρας, που θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της οικονομίας. Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η κινητοποίηση όλων των δυνάμεων της χώρας. Σε διαφορετική περίπτωση, η προσαρμογή είναι δυνατόν να αποδειχθεί εύθραυστη και να υπονομευθεί η προσπάθεια, με σοβαρές συνέπειες για την ελληνική οικονομία» τόνισε ο κ. Κωστόπουλος.

Αναφερόμενος στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, επισήμανε ότι «όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανακεφαλαιοποιήσεως των τραπεζών, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα αποτελείται από λίγους, αλλά ισχυρότερους ομίλους, επαρκώς κεφαλαιοποιημένους, και από μερικές υγιείς μικρές τράπεζες. Τα μερίδια αγοράς των τραπεζών, που θα προκύψουν, διασφαλίζουν τον ανταγωνισμό, ενώ θα επιτρέψουν στις τράπεζες να επωφεληθούν από τις οικονομίες κλίμακoς».

Στη συνέχεια, έλαβε τον λόγο ο διευθύνων σύμβουλος, Δημήτριος Π. Μαντζούνης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι μετά την απόκτηση της Εμπορικής Τράπεζας, η ενιαία Τράπεζα αυξάνει το μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις στο 21% και στις χορηγήσεις στο 23%, διαθέτει περισσότερα από 1.200 καταστήματα, 700 στην Ελλάδα και 500 στο εξωτερικό, και προσωπικό 18.000, εκ των οποίων στην Ελλάδα 11.500 και στο εξωτερικό 6.500.

Καθώς η νομική συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί, η διαδικασία ενοποιήσεως ευρίσκεται σε εξέλιξη, περιλαμβάνοντας τον εξορθολογισμό του ενιαίου δικτύου καταστημάτων και τον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών τομέων δραστηριοτήτων βάσει του νέου Οργανογράμματος, που εγκρίθηκε στο προχθεσινό ΔΣ. Μετά την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την κεφαλαιακή ενίσχυση από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης, η οποία συνεισέφερε στην Τράπεζα εποπτικά κεφάλαια ύψους 2,5 δισ. ευρώ, τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια της Alpha Bank διαμορφώνονται σε 7,9 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν σε Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 13,7% και Δείκτη Κεφαλαιακής Επαρκείας 14,4%. Οι δείκτες αυτοί υπερκαλύπτουν με ευχέρεια τους ελάχιστους απαιτούμενους από τις εποπτικές αρχές, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ.Μαντζούνης.

Facebook Comments