Υπέρ της συνταγματικότητας του τέλους ακινήτων, του γνωστού δηλαδή χαρατσιού, αλλά και της αντισυνταγματικότητας της διακοπής του ρεύματος σε περίπτωση μη πληρωμής του αναμένεται να ταχθεί στην εισήγησή του στο Δ Τμήμα του Αρείου Πάγου στις 22 Μαρτίου, ο αρεοπαγίτης Γ. Σακκάς.

Στη συνεδρίαση αυτή θα συζητηθεί η αίτηση του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, με την οποία ζητεί την αναστολή της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που έχει κρίνει αντισυνταγματική και παράνομη την είσπραξη του τέλους μέσω της ΔΕΗ.

Δηλαδή, ο αρεοπαγίτης Γ. Σακκάς αναμένεται ουσιαστικά να δεχθεί τις απόψεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και να προτείνει την αναίρεση της απόφασης του Πρωτοδικείου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σακκάς αναμένεται να δεχθεί ότι το άρθρο 53 του Ν. 4021/2011 για τη θέσπιση του ΕΕΤΗΔΕ συνιστά ανεκτό περιορισμό της περιουσίας κατά την έννοια του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Επίσης, αναμένεται να αναφέρει ότι η επιβολή του «χαρατσιού» δεν αντίκειται στο άρθρο 78 του Συντάγματος περί επιβολής φόρων, ούτε στο άρθρο 17 του Συντάγματος περί της ιδιοκτησίας, αλλά ούτε και στο άρθρο 25 του συνταγματικού χάρτη για την αρχή της αναλογικότητας.

Παράλληλα, ο αρεοπαγίτης αναμένεται να επισημάνει, όπως και το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, ότι αφού το «χαράτσι» επιβλήθηκε εκτάκτως για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα δημοσιονομικού προβλήματος, «δεν μπορεί να θεωρηθεί επέμβαση στην περιουσία των φορολογουμένων δυσανάλογη σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, λαμβανομένου υπόψη του περιορισμένου χρονικού πλαισίου εφαρμογής του κατά τον Ν. 4021/2011 και του ύψους του σε σχέση με την αξία της βαρυνόμενης ακίνητης περιουσίας (έως 8 τοις χιλίοις)».

Facebook Comments