Διαψεύδει η Attica Bank δημοσίευμα του ηλεκτρονικού Τύπου σύμφωνα με το οποίο έχει τεθεί προθεσμία για να ολοκληρώσει τη δεύτερη φάση της ανακεφαλαιοποίησης έως τις 15 Φεβρουαρίου. “Η προθεσμία αυτή δεν υφίσταται”, διευκρινίζει η τράπεζα.

Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές για κάθε σημαντικό θέμα που αφορά τις στρατηγικές επιλογές, τη λειτουργία και τις δραστηριότητές της, ενώ πάγια τακτική της τράπεζας είναι η άμεση ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τις εξελίξεις.

Facebook Comments