Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλεί τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να άρουν τους εσωτερικούς συνοριακούς περιορισμούς μέχρι το τέλος του έτους για να αποφευχθεί η πλήρης κατάρρευση της ζώνης Σένγκεν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian.

Το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης συντάχθηκε εν όψει της έκτακτης ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής της 7ης Μαρτίου και επικεντρώνεται στην ιδέα ότι η συνεργασία με την Τουρκία θα πρέπει να έχει σύντομα ως αποτέλεσμα την μείωση της ροής προσφύγων και μεταναστών προς την Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά τους συνοριακούς ελέγχους τους οποίους έχουν επαναφέρει σταδιακά από τον Σεπτέμβριο 8 από τις 26 χώρες της ζώνης Σένγκεν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από τα κράτη μέλη να άρουν τους ελέγχους «όσο το συντομότερο δυνατόν» και με «σαφή χρονικό ορίζοντα τον Νοέμβριο 2016».

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, η Επιτροπή, επιδιώκοντας αυστηρότερους ελέγχους των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, θα επαναλάβει τις προειδοποιήσεις προς την Ελλάδα ότι θα αποκλεισθεί από τη ζώνη Σένγκεν, εάν δεν βελτιώσει τη διαχείριση των συνόρων της μέχρι τον Μάιο.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα διενεργήσουν στα μέσα Απριλίου ελέγχους για να διαπιστώσουν εάν οι έλεγχοι των ελληνικών συνόρων είναι επαρκείς, ενώ η τελική απόφαση για την παραμονή της Ελλάδας στη ζώνη Σένγκεν θα ληφθεί τον Μάιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναλαμβάνει την πρόθεσή της να προχωρήσει στην αναμόρφωση των κανόνων παροχής ασύλου, προς αντικατάστασιν του καθεστώτος της συνθήκης του Δουβλίνου. Στα μέσα του Μαρτίου, η Επιτροπή θα παρουσιάσει λίστα επιλογών για την μεταρρύθμιση της πολιτικής ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιδέα προς την οποία κλίνει η Επιτροπή είναι ένα διαρκές σύστημα επανεγκατάστασης, στο πλαίσιο του οποίου οι πρόσφυγες θα κατανέμονται στις χώρες της Ένωσης ανάλογα με την οικονομική κατάσταση και το μέγεθος κάθε χώρας.

Facebook Comments