Χωρίς καμία συμμετοχή στη δαπάνη θα μπορούν να λαμβάνουν φάρμακα από την 1η Ιουνίου 2016 οι ανασφάλιστοι με πολύ χαμηλό εισόδημα, καθώς και οι πρόσφυγες και όσοι έχουν ζητήσει να τους δοθεί άδεια διαμονής στη χώρα. Ο ΕΟΠΥΥ –που αναλαμβάνει το κόστος για όλη τη δωρεάν περίθαλψη των ανασφάλιστων και των αλλοδαπών– θα καλείται να πληρώσει μερικώς για επείγουσα νοσηλεία ατόμων μη καλυπτομένων από ταμεία, ακόμα και εάν έχουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Τους όρους και τις προϋποθέσεις ελεύθερης πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας για τους ανασφάλιστους και τους αλλοδαπούς περιγράφει κοινή απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Υγείας, Εργασίας και Οικονομικών για την εφαρμογή του «παράλληλου προγράμματος». Σύμφωνα με αυτήν, ελεύθερη πρόσβαση έχουν όλοι οι ανασφάλιστοι απλά με την κατοχή και επίδειξη του ΑΜΚΑ. Οι αλλοδαποί που αδυνατούν να εκδώσουν ΑΜΚΑ, μπορούν να λαμβάνουν Κάρτα Υγειονομικής Περίθαλψης Ασφαλισμένου (ΚΥΠΑ), η οποία χορηγείται από τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (τα οποία ωστόσο ακόμα δεν έχουν συσταθεί, καθώς απαιτείται υπουργική απόφαση για τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους…) ή από τις κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων.

Στις παροχές περιλαμβάνονται ιατρικές κλινικές εξετάσεις, διαγνωστικές εξετάσεις, νοσοκομειακή περίθαλψη, μαιευτική περίθαλψη, πράξεις αποκατάστασης, μετάβαση στο εξωτερικό για θεραπεία, καθώς και χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλώσιμων υλικών.

Ειδικά για τη φαρμακευτική περίθαλψη, ισχύουν οι ίδιοι και σε κάποιες περιπτώσεις καλύτεροι όροι από αυτούς που εφαρμόζονται και στους ασφαλισμένους, αφού τα πολύ χαμηλά εισοδήματα και οι αλλοδαποί εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή στα φάρμακα. Ατομα με συνολικό καθαρό εισόδημα έως 2.400 ευρώ ετησίως δεν πληρώνουν συμμετοχή, ενώ το «πλαφόν» αυξάνεται στις 3.600 ευρώ για οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος, για να φτάσει στις 6.000 ευρώ για εξαμελή οικογένεια. Για όσους κατέχουν βιβλιάριο απορίας, το πλαφόν καθαρού εισοδήματα για εξαίρεση από τη συμμετοχή σε φάρμακα φτάνει τις 12.000 (εξαμελής οικογένεια).

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, που συνόδευε τον νόμο για το «παράλληλο πρόγραμμα», αναφερόταν για τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων «ετήσια πρόσθετη δαπάνη, η οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, σε 100 εκατ. ευρώ περίπου», στην υπουργική απόφαση ο υπολογισμός αυτός αναιρείται. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον ΕΟΠΥΥ, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί, καθότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα»…

Έντυπη

Facebook Comments