Η Goldman Sachs εκφράζει τις αμφιβολίες της σχετικά με το αν η ΕΚΤ μπορεί να χαλαρώσει τη νομισματική της πολιτική όσο πρέπει προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της για το EURUSD. Αυτό οδήγησε σε ανοδική αναθεώρηση με αποτέλεσμα η GS να εκτιμά ότι η ισοτιμία θα βρίσκεται στα 1,1200 σε 3 μήνες, στα 1,1000 σε 6 μήνες και στα 1,0500 σε 12 μήνες. Πρόκειται για πολύ σημαντικές αναθεωρήσεις αφού απέχουν έως και 1000 pips από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Ωστόσο, στο πολύ μακρινό μέλλον, η GS εξακολουθεί να πιστεύει ότι το ευρώ πρέπει να πέσει ακόμα περισσότερο για να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΚΤ και ως εκ τούτου διατηρεί το στόχο της για 0,9500 σε 24 μήνες και σε 0,9000 για τους επόμενους 36 μήνες.

07 06 16 gs

Η GS παραδέχεται ότι η παραπάνω πρόβλεψη μπορεί να φαίνεται ακραία, αλλά θεωρεί απαραίτητο να υπενθυμίσει δυο παράγοντες.

Πρώτον, ο βασικός λόγος για το χαμηλό πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, είναι ότι το EURUSD παραμένει πάνω από τη δίκαιη αξία του, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δεύτερον, αν και ο Mario Draghi αποφεύγει να πράξει περισσότερα σχετικά με το QE, η GS εκτιμά ότι αργότερα θα το κάνει, καθώς τα στοιχεία δεν θα είναι τα επιθυμητά. 

Facebook Comments