Διπλή ανατροπή-έκπληξη για τις πρόωρες συντάξεις ανδρών και γυναικών που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ φέρνει σχετική εγκύκλιος, η οποία προβλέπει ότι στις 100 ημέρες ασφάλισης που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι κάθε χρόνο στην τελευταία 5ετία πριν συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη, συνυπολογίζονται και 200 ως 300 ημέρες επιδοτούμενης ασθένειας.

Το ΙΚΑ ανακαλεί χιλιάδες (κατ’ εκτίμηση ειδικών) απορριπτικές αποφάσεις συνταξιοδότησης της τελευταίας 5ετίας για να επανεξεταστούν ως προς τη θεμελίωση των προϋποθέσεων εξόδου με μειωμένη ή και πλήρη σύνταξη.

Οσοι ασφαλισμένοι -άνδρες και γυναίκες- συμπληρώνουν με επιδοτούμενη ασθένεια τις 100 ημέρες κατ’ έτος στην τελευταία προ της συνταξιοδότησής τους πενταετία θα πάρουν σύνταξη με αναδρομικά που φτάνουν ως και πέντε χρόνια.

Μέχρι στις περιπτώσεις μειωμένης σύνταξης στις 100 ημέρες ανά έτος στην τελευταία 5ετία «μετρούσαν» μόνο τα ένσημα από ανεργία.

Οι ασφαλισμένοι δηλαδή μπορούσαν να έχουν 400 ημέρες από εργασία και 100 από ανεργία για να συμπληρώσουν τις 500 ημέρες που απαιτούσε η έκδοση της μειωμένης σύνταξης.

Ανατροπή

Με απόφαση του υπουργείου Εργασίας όμως, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του υπουργείου, στο εξής στις 100 ημέρες ανά έτος για την τελευταία 5ετία θα συνυπολογίζονται πλέον και οι ημέρες κατά τις οποίες οι ασφαλισμένοι επιδοτήθηκαν από το ΙΚΑ λόγω ασθένειας.

Με την αλλαγή διευκολύνεται η πρόωρη έξοδος με μειωμένη σύνταξη από το ΙΚΑ για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους είτε ασφαλίστηκαν μέχρι το 1992 είτε μετά το 1993.

Η εγκύκλιος φέρνει και άλλη μια ακόμη πιο σημαντική ανατροπή που οδηγεί τις γυναίκες όχι μόνο σε μειωμένη, αλλά και σε πλήρη σύνταξη από το 60ό έτος αντί του 67ου έτους.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όσες είχαν συμπληρώσει μέχρι το 2010 το 55ο έτος της ηλικίας και σύμφωνα με τη νομοθεσία μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν μετά το 60όέτος, αρκεί στην ηλικία των 55 ετών να είχαν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για μειωμένη σύνταξη, δηλαδή τις 4.500 ημέρες, εκ των οποίων 100 ανά έτος την προηγούμενη πενταετία.

Με τις ως τώρα προϋποθέσεις δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ένσημα από επιδοτούμενη ασθένεια για να έχουν τις 100 ημέρες ανά έτος μέσα στην τελευταία πενταετία, με αποτέλεσμα αφενός να μη θεμελιώνουν δικαίωμα εξόδου με μειωμένη σύνταξη και αφετέρου να χάνουν και το δικαίωμα εξόδου με πλήρη σύνταξη μετά το 60όέτος. Με τη νέα εγκύκλιο όμως όσες είχαν επιδοτηθεί λόγω ασθένειας από το ΙΚΑ αποκτούν το δικαίωμα να συνυπολογίσουν τα «δωρεάν» ένσημα της ασθένειας για να συμπληρώσουν τις 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος στην κρίσιμη πενταετία και αυτομάτως να κλειδώσουν την έξοδο με πλήρη σύνταξη στο 60ό έτος γλιτώνοντας ως και 7 χρόνια στο όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη!

Αιτήσεις οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα θα κριθούν σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο, ενώ τα αναδρομικά θα δοθούν στους ασφαλισμένους εφόσον δικαιωθούν σύνταξης από την ημερομηνία της αρχικής τους αίτησης.

Facebook Comments