Την περικοπή 800 8έσεων εργασίας στον κλάδο των logistics ανακοίνωσε η Lufthansa, προσδοκώντας στην περαιτέρω μείωση του κόστους εργασίας.

Συνολικά, θα περικοπούν 450 – 500 θέσεις στη Γερμανία και ακόμη 250 – 300 στο εξωτερικό, με τη γερμανική εταιρεία να εκτιμά ότι οι περικοπές θα αποφέρουν εξοικονόμηση 80 εκατ. ευρώ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Lufthansa ανακοίνωσε την περικοπή 2.400 θέσεων εργασίας στον κλάδο του catering. Η μείωση των δαπανών αποσκοπεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, λόγω του έντονου ανταγωνισμού από τις χαμηλού κόστους εταιρείες της Μέσης Ανατολής.

Facebook Comments