Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών-διορθωτικών δηλώσεων Ε9 για τα έτη 2010-2016 με πρόστιμα μειωμένα κατά 50% θα έχουν έως το τέλος Νοεμβρίου 2016 οι φορολογούμενοι.

Με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, παρατείνεται για 4 ακόμη μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30-11-2016, η προθεσμία υποβολής εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 ετών 2010 και επομένων.

Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν έως και την προαναφερόμενη νέα καταληκτική ημερομηνία, το προβλεπόμενο αυτοτελές πρόστιμο των 100 ευρώ μειώνεται κατά 50%, δηλαδή περιορίζεται στα 50 ευρώ.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να δοθεί επαρκής χρόνος στους φορολογούμενους προκειμένου να απεικονίσουν ορθά την περιουσιακή τους κατάσταση, δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από τα μηχανογραφικά στοιχεία, υπάρχουν σοβαρά λάθη στην περιγραφή των ακινήτων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο ορθός υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ.

Νέα εκκαθάριση

Η διαδικασία διόρθωσης των περιγραφικών στοιχείων των ακινήτων αναμένεται να επηρεάσει και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ΕΝΦΙΑ του 2016. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη πιθανότητα πολλοί φορολογούμενοι να υποβάλουν τις διορθωτικές τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου, μετά την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΝΦΙΑ του 2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του Αυγούστου. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι υπηρεσίες της ΓΓΔΕ θα εκδώσουν νέα τροποποιημένα και διορθωμένα εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝΦΙΑ στα οποία οι φόροι που θα αναγράφονται θα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις χαμηλότεροι από τους αρχικώς βεβαιωθέντες.

Η υποβολή τροποποιητικών-διορθωτικών δηλώσεων Ε9 γίνεται μέσω της εφαρμογής «Ε9 Περιουσιολόγιο» που βρίσκεται στο λογαριασμό κάθε φορολογούμενου στο TAXISnet.
Τυχόν λάθη ή παραλείψεις που έχουν γίνει στη συμπλήρωση του Ε9, το οποίο απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί την 1η-1-2016, μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τη χρέωση των φορολογουμένων με επιπλέον ΕΝΦΙΑ από αυτόν που πραγματικά θα έπρεπε να πληρώσουν.

Facebook Comments