Δεν έγιναν δεκτές από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι αιτήσεις για προσωρινό «πάγωμα» του διαγωνισμού για τη χορήγηση τηλεοπτικών αδειών.

Οι εννέα αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό εξετάστηκαν ενώπιον του προέδρου του ανωτάτου δικαστηρίου και δεν έγιναν δεκτές, με συνέπεια ο πρόεδρος να μην εκδώσει προσωρινή διαταγή για «πάγωμα» της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Οι εννέα συμμετέχοντες ζητούσαν την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας έως ότου να εκδικαστούν στο ΣτΕ αιτήματα για λήψη ασφαλιστικών μέτρων που αφορούσαν ελλείψεις σε προϋποθέσεις ορισμένων μετεχόντων στο διαγωνισμό ή άλλα θέματα νομιμότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ο ίδιος ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νίκος Σακελλαρίου εξέτασε τα αιτήματα για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής, έως ότου να κριθούν μείζονα θέματα που έχουν τεθεί για τον επικείμενο διαγωνισμό με αιτήματα ασφαλιστικών μέτρων, για τα οποία η εκδίκασή προσδιορίστηκε για τις 16 Σεπτεμβρίου.

Νωρίτερα:

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ακρόασης ενώπιον του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικολάου Σακελλαρίου για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών ενώ δεν αποκλείεται η απόφαση να εκδοθεί ακόμη και σήμερα (Παρασκευή).

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οι δικηγόροι των τηλεοπτικών σταθμών παρέθεσαν σειρά επιχειρημάτων, καθώς ο ένας στρέφεται σε βάρος του άλλου, αλλά και οι νομικοί παραστάτες των υπουργείων Οικονομικών και Επικρατείας ανέπτυξαν τις δικές τους θέσεις .

Στόχος των εκπροσώπων των καναλιών είναι να πετύχουν την χορήγηση προσωρινής διαταγής μέχρι τη συζήτηση των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει η οποία ακόμη εκκρεμεί .

 

Facebook Comments