Αυξημένες εισροές ύψους 49 δισ. ευρώ κατέγραψαν τον Ιανουάριο του 2013 οι συλλογικές επενδύσεις (ΟΣΕΚΑ) στην Ευρώπη, έναντι 1 δισ. ευρώ εισροών του Δεκεμβρίου του 2012.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των καθαρών πωλήσεων των μακροπρόθεσμων συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ) και τις μειωμένες εκροές των αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΚ) Χρηματαγοράς.

Αναλυτικότερα, οι μακροπρόθεσμοι ΟΣΕΚΑ (δηλαδή οι συλλογικές επενδύσεις εκτός αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΚ) Χρηματαγοράς) κατέγραψαν αυξημένες καθαρές εισροές τον Ιανουάριο ύψους 53 δισ. ευρώ, έναντι 35 δισ. ευρώ του Δεκεμβρίου.

Οι καθαρές πωλήσεις στα μετοχικά αμοιβαία συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και ανήλθαν στα 21 δισ. ευρώ, από τα 14 δισ. ευρώ του προηγούμενου μήνα.

Οι καθαρές εισροές στα Ομολογιακά και τα Μικτά αμοιβαία κεφάλαια παρουσίασαν και αυτές αύξηση στα 19 δισ. ευρώ από 14 δισ. ευρώ και 11 δισ. ευρώ από 7 δισ. ευρώ του Δεκεμβρίου, αντίστοιχα.

Οι καθαρές εκροές των αμοιβαίων Χρηματαγοράς μειώθηκαν στα 5 δισ. ευρώ σε σχέση με τα 33 δισ. ευρώ του Δεκεμβρίου. Το συνολικό ενεργητικό των συλλογικών επενδύσεων αυξήθηκε τον Ιανουάριο κατά 0,7% και διαμορφώθηκε στα 6,3 τρισ. ευρώ.

H μείωση της παγκόσμιας αβεβαιότητας στις χρηματιστηριακές αγορές τον Ιανουάριο ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών, οδηγώντας στον καλύτερο μήνα για τις καθαρές πωλήσεις των μακροπρόθεσμων συλλογικών επενδύσεων από τον Οκτώβριο του 2008, που άρχισε η συλλογή των μηνιαίων στοιχείων για την Ευρωπαϊκή αγορά των συλλογικών επενδύσεων.

Facebook Comments