Συνεδριάζει εκ νέου αύριο το απόγευμα το Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου οι ανώτατοι δικαστικοί να αποφανθούν για το νομοθετικό πλαίσιο της κυβέρνησης με βάση το οποίο έγινε ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες.

Οι ανώτατοι δικαστικοί, θα κληθούν να ψηφίσουν για το κρίσιμο θέμα που τους απασχόλησε στις δύο προηγούμενες διασκέψεις, που σχετίζονται με το αν οι προσφυγές των καναλιών πρέπει να γίνουν δεκτές και το δικαστήριο να προχωρήσει στην ουςία της υπόθεσης και να αποφανθεί για τη συνταγματικότητα η μη του νόμου Παππά.

Αν οι προσφυγές απορριφθούν, όπως προτείνει και ο εισηγητής της υπόθεσης, σύμβουλος Επικρατείας κ. Γιώργος Παπαγεωργίου, τότε η υπόθεση θα κλείσει εδώ και το δικαστήριο δεν θα κρίνει τα μείζονα θέματα συνταγματικών παραβάσεων που έχουν τεθεί από τους τηλεοπτικούς σταθμούς που έχουν δικαστικά προσφύγει.

Facebook Comments