Σε δημοπρασία 3μηνων εντόκων γραμματίων, ύψους 1 δισ. ευρώ, θα προχωρήσει το Ελληνικό Δημόσιο στις 19 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Ακολουθούν οι λεπτομέρειες της δημοπρασίας:
Ημερομηνία δημοπρασίας: 19 Μαρτίου 2013
Έκδοση: Έντοκα γραμμάτια 13 εβδομάδων
Ωρίμανση: 21 Ιουνίου 2013
Ποσό: 1 δισ. ευρώ
Ενοποιημένη απόδοση
στην προηγούμενη δημοπρασία: 4,05%
Ημερομηνία διακανονισμού: 22 Μαρτίου 2013

Facebook Comments