Αντίθετα με την πρόταση που είχε κάνει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας εξέλεξε πρόεδρο τον κ. Π. Θωμόπουλο, πρώην υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, για την θέση του προέδρου της Τράπεζας.

Υπέρ της υποψηφιότητάς του κ. Θωμοπούλου ψήφισαν 12 μέλη του Δ.Σ. έναντι μόλις 2 που ψήφισαν υπέρ του υποψηφίου Δημήτρη Τσιτσιράγκου.

 
Ο Παναγιώτης Θωμόπουλος έχει διατελέσει μεταξύ άλλων υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (1994-2009), αναπληρωτής διοικητής του ΔΝΤ για την Ελλάδα (2002-2008), μέλος της οικονομικής και νομισματικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2002-2008) ενώ είναι μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος από τον Απρίλιο του 2009. 

Από το Φεβρουάριο του 1996 είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της “Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. ” (ΔΙΑΣ). Από τον Αύγουστο του 1998 είναι μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Από το 1995 είναι μέλος του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Υπήρξε Πρόεδρος της Επιτροπής για τη μελέτη και την υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για επενδύσεις και την αξιοποίηση των κεφαλαίων και εν γένει της περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών (Αύγουστος 2006-Μάρτιος 2007). Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (2007).

Διετέλεσε πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων “Αθήνα 2004 Α.Ε.” (Ιούλιος 1999-Μάιος 2000). Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (AIA), (1995-2000). Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης” (1992-1995). Επίσης υπήρξε μέλος (1995-1998) και σύμβουλος (1998-2004) του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) του ΥΠΕΘΟ. Έχει συγγράψει βιβλία και άρθρα οικονομικού περιεχομένου.

Από το Φεβρουάριο του 1996 είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της “Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. ” (ΔΙΑΣ). Από τον Αύγουστο του 1998 είναι μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Από το 1995 είναι μέλος του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Υπήρξε Πρόεδρος της Επιτροπής για τη μελέτη και την υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για επενδύσεις και την αξιοποίηση των κεφαλαίων και εν γένει της περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών (Αύγουστος 2006-Μάρτιος 2007). Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (2007).

Facebook Comments