Με την είσοδο της ΕΚΤ σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και με τα επιτόκια σε μηδενικό έως και αρνητικό επίπεδο, το μεγάλο ερώτημα που έχει τεθεί είναι ποιος θα είναι ο αντίκτυπος αυτής της πολιτικής για την κερδοφορία των ευρωπαϊκών τραπεζών.

  1. Οι αγορές ομολόγων από την ΕΚΤ, αυξάνει τις τιμές τους και οι τράπεζες που κατέχουν ομόλογα αποκομίζουν κέρδη και ως εκ τούτου ενισχύουν τον ισολογισμό τους.

  2. Το QE μειώνει τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις και ως εκ τούτου μειώνει τα spreads. Αυτό οδηγεί στη μείωση του γνωστού και ως lending/deposit ratio με αποτέλεσμα τα νέα δάνεια να μην παράγουν κερδοφορία.

  3. Το QE οδηγεί στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και ανοίγει το δρόμο για νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης από τις τράπεζες ενώ θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μικρότερη ζημιά από τα NPLs.

Όπως και η ίδια η ΕΚΤ έχει τονίσει, το QE μειώνει δραματικά τα περιθώρια κέρδους που έχουν οι τράπεζες από το δανεισμό αλλά αυξάνει την κερδοφορία τους από επενδυτικού τύπου ενέργειες καθώς αποκτούν κεφαλαιακά κέρδη.

Η προσπάθεια των τραπεζών για εξυγίανση έχει φέρει κάποια αποτελέσματα καθώς στην προσπάθεια αυτή συμπεριλαμβάνεται και η πώληση assets τα οποία δε σχετίζονται με τις τραπεζικές δραστηριότητες.

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι τράπεζες αντιμετώπιζαν πρόβλημα με την κερδοφορία τους πολύ πριν η ΕΚΤ ενεργοποιήσει το QE και αυτό οφειλόταν σε σειρά παραγόντων μεταξύ των οποίων τα NPLs, νομικοί κίνδυνοι και άλλα προβλήματα άσχετα με τα επιτόκια.

Το συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι δεν προβλέπεται σημαντικό χτύπημα στην κερδοφορία των τραπεζών από τις ενέργειες της ΕΚΤ.

Facebook Comments