Σε ολόκληρη τη διάρκεια του 2015 και για το μεγαλύτερο μέρος του 2016, η παγκόσμια οικονομία βρισκόταν σε ένα αδύναμο μονοπάτι. Η αμερικανική οικονομία βρέθηκε αντιμέτωπη με τους κινδύνους των χαμηλών τιμών πετρελαίου, η Ευρωζώνη είδε το πολιτικό κλίμα να γίνεται ιδιαίτερα εύθραυστο και οι αναδυόμενες οικονομίες βρέθηκαν σε αναταραχή.

Από τις αρχές του 2016, η κινεζική οικονομία σημείωσε και νέα άνοδο εξαιτίας της ανάκαμψης στην αγορά κατοικίας, των μεγάλων έργων υποδομής που υλοποίησε η κινεζική κυβέρνηση και τους περιορισμού των κεφαλαιακών εκροών λόγω της υποτίμησης του γουάν.

Καθώς το 2017 απέχει λίγες εβδομάδες, όλες οι ενδείξεις κινούνται προς μια θετική έκπληξη για την παγκόσμια οικονομία. Η αμερικανική οικονομία δείχνει να ξεπέρασε το διάστημα της επιβράδυνσης λόγω των χαμηλών τιμών πετρελαίου και η ιδιωτική κατανάλωση εμφανίζει ισχυρούς ρυθμούς ανόδου. Επίσης, ανοδική πορεία έχουν και οι επενδύσεις.

Αν και ο Donald Trump αναμένεται να προχωρήσει σε δημοσιονομική στήριξη της οικονομίας, τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι πιθανότερο να φανούν το 2018, εκτιμά η Danske Bank. αυτό θα αποτελέσει ένα ισχυρό σοκ που θα οδηγήσει σε σημαντική άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας για μια σημαντική χρονική περίοδο. Η Danske εκτιμά ότι το αμερικανικό ΑΕΠ θα σημειώσει άνοδο 2,8% το 2018.

Επιπλέον, το Brexit είχε πολύ μικρότερο αντίκτυπο από τις εκτιμήσεις, τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ευρωζώνη καθώς και οι δυο περιοχές σημείωσαν ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο. Είναι πολύ πιθανό, ότι η άνοδος της οικονομικής δραστηριότητας στην Κίνα, στήριξε και την Αγγλία αλλά και την Ευρωζώνη. Ωστόσο, η Ευρωζώνη θα βρεθεί αντιμέτωπη και με νέους κινδύνους καθώς αναμένονται εκλογές σε Ιταλία, Γαλλία και αλλού.

Η Κίνα, σημείωσε και νέα άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας το 2016 και οι ενδείξεις δε φανερώνουν κάποια κορύφωση. Ωστόσο, οι δείκτες κατασκευών και υποδομών που θεωρούνται κρίσιμοι για την Κίνα, δείχνουν μια πιθανή επιβράδυνση για το 2017.

Facebook Comments