Βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους αποφάσισε το Eurogroup. Τα μέτρα, που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, εκτιμάται ότι μπορούν να μειώσουν την αναλογία του χρέους προς το ΑΕΠ κατά περίπου 20 μονάδες έως το 2060.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν επιμήκυνση ορισμένων δανείων στήριξης από το δεύτερο πρόγραμμα στήριξης από τα 28 χρόνια κατά μέσο όρο σε έως 32,5 χρόνια.

Επίσης, με διάφορες τεχνικές παρεμβάσεις, θα συγκρατηθούν τα επιτόκια για ορισμένες οφειλές και θα «παγώσει» σε χαμηλά επίπεδα το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.

Η επίσημη ανακοίνωση του Eurogroup:

Το Eurogroup καλωσορίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην επίτευξη πλήρους staff-level agreement μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM. Ειδικότερα, το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2017, ο οποίος επιβεβαιώνει τον συμφωνηθέντα στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ και επιτρέπει την υιοθέτηση του εθνικού Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), που δημιουργεί έναν πραγματικό δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας.

Το Eurogroup υπογραμμίζει ότι το staff-level agreement πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου του 2018 (πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ), καθώς και μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα κόστους, περιλαμβανομένων περαιτέρω ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας, το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων και την άρση των εμποδίων στις επενδύσεις.

Ειδικότερα, υπενθυμίζει ότι ο διορισμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Hellenic Corporation of Assets and Participations) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος Ιανουαρίου του 2017 ώστε να μπορέσει να γίνει το Ταμείο πλήρως λειτουργικό.

Σήμερα το Eurogroup συζήτηση ξανά τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους με στόχο την επανάκτηση της πρόσβασης στην αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο το Eurogroup ενέκρινε ξανά ολόκληρη τη δέσμη των βραχυπρόθεσμων μέτρων βάσει των προτάσεων του ESM και της προπαρασκευαστικής εργασίας του EWG, τα οποία θα εφαρμοστούν από τον ESM. Τα μέτρα αυτά αφορούν:

– Την ομαλοποίηση του προφίλ αποπληρωμών του EFSF εντός της τρέχουσας σταθμισμένης μέσης ωρίμανσης έως τα 32,5 έτη

 

Facebook Comments