Σε συμφωνία συνεργασίας με την επιχείρηση ΕΛΒΙΖ προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, το οποίο στοχεύει στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Απώτερος σκοπός της συνεργασίας είναι η διάθεση στους Έλληνες κτηνοτρόφους απλών  και σύνθετων ζωοτροφών, καθώς και ισόρροπων μιγμάτων ζωοτροφών για τη βελτίωση της  οικονομικότητας  των σιτηρεσίων τους.

Σύμφωνα με τη σχετική επιχείρηση, η ΕΛΒΙΖ ιδρύθηκε το 1963 και από το 1969 λειτουργεί με 2 εργοστάσια παραγωγής στο Πλατύ Ημαθίας (βιομηχανικές εγκαταστάσεις έκτασης 18.362τμ) και στο Πετροχώρι Ξάνθης (βιομηχανικές εγκαταστάσεις έκτασης 7.869τμ), στα οποία υλοποιούνται σταδιακά επενδύσεις σε πάγιο και μηχανολογικό εξοπλισμό.

Η εταιρεία απασχολεί συνολικά 67 άτομα προσωπικό, ενώ σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης κατά τα πρότυπα ΕΝ ISO 22000:2005 και πραγματοποιεί καθημερινά αυστηρούς εργαστηριακούς ελέγχους στις εισερχόμενες στη μονάδα πρώτες ύλες.  Η προμήθεια των πρώτων  υλών (κυρίως σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, λούπινο και σόγια) πραγματοποιείται κυρίως από την εσωτερική αγορά (80%) και δευτερευόντως από το εξωτερικό (20%).

Οι πωλήσεις της απευθύνονται σε όλη την Ελλάδα ενώ ποσοστό (10 με 15%) αφορά εξαγωγές σε Σκόπια, Βουλγαρία, Αλβανία και Τουρκία. Η θέση της στην Νοτιοανατολική Ευρώπη διαρκώς ισχυροποιείται, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα υλοποίησης συνεργειών με τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου των ζωοτροφών σε παγκόσμια κλίμακα.

Μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο παραγωγός έχει στη διάθεσή του την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται, για να παράξει τα προϊόντα του αλλά και εγγυημένη την έγκαιρη πληρωμή τους   όταν τα παραδώσει στην Εταιρεία.

Η νέα αυτή συμφωνία Συμβολαιακής Γεωργίας, αφορά σε ολοκληρωμένη χρηματοδοτική πρόταση και πιστοποιεί τη σταθερή βούληση της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη του αγροτικού επιχειρείν και την ενθάρρυνση κάθε υγιούς και παραγωγικής προσπάθειας στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

Facebook Comments