Τελευταία ημέρα νομοθέτησης σήμερα για το Κοινοβούλιο προ της παύσης εργασιών για τις γιορτές των Χριστουγέννων και οι τροπολογίες πέφτουν σαν χαλάζι, μέχρι στιγμής στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος που ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια έχουν κατατεθεί 18 υπουργικές και 18 βουλευτικές τροπολογίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι βουλευτικές τροπολογίες, καθώς ορισμένες εξ αυτών δίνουν την αίσθηση της επιχείρησης τακτοποίησης ημετέρων, προκαλώντας ήδη σχόλια στο Περιστύλιο περί προεκλογικών κινήσεων.

Η πιο ενδεικτική εξ αυτών αφορά στη διαγραφή προστίμων που έχουν βεβαιωθεί από την αρμόδια Επιτροπή σε υποψήφιους των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών περί παραβίασης του νόμου για τις εκλογικές δαπάνες τις οποίες όφειλαν να αναρτήσουν στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και τα οποία βάσει του νόμου κυμαίνονται από 1.000 έως και 10.000 ευρώ.

Αν και στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας οι υπογράφοντες βουλευτές Μαρία Θελερίτη, Σπύρος Λάππας και Αναστάσιος Πρατσόλης επικαλούνται την «εξάλειψη αδικιών, που προέκυψαν από περιπτώσεις ακραίας εφαρμογής του νόμου», το περιεχόμενό της εγείρει ερωτηματικά για το εάν πρόκειται περί φωτογραφικής ρύθμισης, δεδομένου ότι ως βουλευτική δεν συνοδεύεται από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ώστε να είναι κοστολογημένη και να αποτυπώνονται τυχόν συνέπειες στα έσοδα του κράτους.

Η εν λόγω τροπολογία αναφέρεται ουσιαστικά στη διαγραφή προστίμων που επιβλήθηκαν σε υποψήφιους περιφερειάρχες, δημάρχους, αντιπεριφερειάρχες και δημοτικούς συμβούλους και βάσει του νόμου 3870/2010 όφειλαν να διατηρούν βιβλία εσόδων – εξόδων κατά την προεκλογική περίοδο.

Για όσους εκλέγονταν σε δήμους άνω των 10.000 κατοίκων προβλεπόταν η υποχρέωση ανάρτησης όλων των δαπανών στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στην περίπτωση μάλιστα απόκρυψης ή ανάρτησης αναληθών στοιχείων οριζόταν η επιβολή προστίμου σε βάρος του επικεφαλής του συνδυασμού ή του διαχειριστή οικονομικών αυτού.

Σύμφωνα, δε, με τα άρθρα των μεταγενέστερων νόμων, που επικαλούνται οι βουλευτές της πλειοψηφίας «οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τις Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων και αφορούν την επιβολή προστίμων αναπροσαρμόζονται, τροποποιούνται ή ανακαλούνται ύστερα από ένσταση του επικεφαλής του συνδυασμού ή του διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού ή του υποψηφίου, η οποία ασκείται ενώπιον της επιτροπής μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης».

Μέχρι στιγμής πάντως άγνωστο παραμένει εάν η εν λόγω τροπολογία θα συμπεριληφθεί σε αυτές, που επισπεύδων υπουργός, Γιώργος Σταθάκης, υποστήριξε χθες ότι θα κάνει αποδεκτές.

Facebook Comments