Αυξημένη μεταβλητότητα, μικτά μακροοικονομικά στοιχεία και σημαντική πολιτική αβεβαιότητα, ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του 2016 και οι επενδυτές εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανό και το 2017 να παρουσιάσει ανάλογη συμπεριφορά.

Ως εκ τούτου, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τα αποτελέσματα έρευνας σε επαγγελματίες επενδυτικούς συμβούλους και διαχειριστές, σχετικά με τις ανησυχίες τους και τους φόβους τους, καθώς διαρθρώνουν τα χαρτοφυλάκια του 2017. Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 850 επαγγελματίες.

Κορυφαίες ανησυχίες: Μεταβλητότητα και επιβράδυνση της ανάπτυξης των κερδών

Οι δυο κορυφαίες ανησυχίες των διαχειριστών είναι η αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές αλλά και η επιβράδυνση της εταιρικής κερδοφορίας. Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, το 56% τόνισε ότι ο μεγαλύτερος φόβος είναι η αυξημένη μεταβλητότητα και το 44% η επιβράδυνση της εταιρικής κερδοφορίας.

Στην τρίτη θέση έρχεται η αβεβαιότητα που προκαλεί η εκλογή του Donald Trump.

27 12 16 top3concerns

Τα assets με τη μεγαλύτερη διασπορά χαρτοφυλακίων

Η πλειοψηφία των διαχειριστών συνεχίζουν να τοποθετούν το μεγαλύτερο μέρος της ρευστότητάς στους στις αμερικανικές μετοχές, στις μετοχές εκτός Αμερικής, σε αναδυόμενες αγορές που είναι στην κλίμακα “investment grade”.

 

Facebook Comments