Κανένα Warrant επί μετοχών έκδοσης της Τράπεζας Πειραιώς και κατοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν ασκήθηκε στην 7η άσκηση Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (warrants).

Συνεπώς, τα εκδοθέντα Warrants τα οποία παραμένουν σε ισχύ ανέρχονται σε 843.637.022, ενώ οι μετοχές της Τράπεζας επί των οποίων σύρονται και τις οποίες κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ανέρχονται σε 37.759.281.

Facebook Comments