Συναλλαγές αξίας 26,2 δισ. ευρώ με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες πραγματοποιήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2016, από τις οποίες η συντριπτική πλειονότητα, δηλαδή το 91%, έγινε μέσω χρεωστικών καρτών.

Αυτό προκύπτει από στοιχεία της ΤτΕ με βάση τα οποία η αξία των συναλλαγών με πλαστικό χρήμα αυξήθηκε κατά 6% το πρώτο εξάμηνο του 2016 σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2015, όταν δηλαδή δεν είχαν ακόμη επιβληθεί τα capital controls. Η αξία των συναλλαγών, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της ΤτΕ, περιλαμβάνει τις πληρωμές φόρων και λογαριασμών, τις συναλλαγές που γίνονται με εταιρικές κάρτες, καθώς και τις συναλλαγές των τουριστών που επισκέφτηκαν τη χώρα μας. Ως εκ τούτου, υπερβαίνουν κατά πολύ αυτές που υπολογίζονται από τις τράπεζες ως εμπορικές συναλλαγές και οι οποίες υπολογίζονται στα 17 δισ. ευρώ για το 2016.

Με βάση στοιχεία της ΤτΕ, ο αριθμός των καρτών που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά αυξήθηκε στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2016 στα 14,6 εκατομμύρια και αποδίδεται στη συνεχιζόμενη αντικατάσταση των τραπεζικών βιβλιαρίων και στην έκδοση 385.000 νέων χρεωστικών καρτών. Εντούτοις παρά την αύξηση του αριθμού των καρτών το πρώτο εξάμηνο του έτους σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2015, η αξία των συναλλαγών το ίδιο διάστημα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ μειώθηκε κατά 7%. Η εμφανιζόμενη μείωση ερμηνεύεται και από το γεγονός ότι το πρώτο εξάμηνο του 2016 δεν περιλαμβάνει πληρωμές φόρων, οι οποίες εφόσον έγιναν με πιστωτική κάρτα συσσωρεύθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2015.

Την ίδια στιγμή ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά κάρτα διατηρήθηκε αμετάβλητος στις 16 συναλλαγές. Οι χρεωστικές κάρτες συνεχίζουν να έχουν πρωτεύοντα ρόλο ως υποκατάστατο των μετρητών, με τον μέσο αριθμό συναλλαγών ανά χρεωστική κάρτα να διαμορφώνεται στις 16 συναλλαγές από 17 το προηγούμενο εξάμηνο. Αντίθετα, ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά πιστωτική κάρτα αυξήθηκε στις 13 συναλλαγές, από 12 το προηγούμενο εξάμηνο.

Η μέση αξία συναλλαγών ανά κάρτα μειώθηκε στα 1.781 ευρώ (-10% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο). Η δυσχερής οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την ανάλυση της ΤτΕ, αποτυπώνεται και στους δείκτες για τη μέση αξία ανά συναλλαγή. Το πρώτο εξάμηνο του 2016 η μέση αξία ανά συναλλαγή για το σύνολο των καρτών μειώθηκε σε 112 ευρώ (-7%) σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2105. Αντίστοιχα, για τις χρεωστικές κάρτες η μέση αξία ανά συναλλαγή ήταν 121 ευρώ (-5%).

Facebook Comments