Περισσότερα μέτρα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων ανακοίνωσε σήμερα η Κίνα, υποσχόμενη ευκολότερη πρόσβαση και βελτιωμένο περιβάλλον. Λιγότερους περιορισμούς θα αντιμετωπίσουν οι ξένες εταιρίες που θέλουν να εισέλθουν στους τομείς των υπηρεσιών, της μεταποίησης και της εξόρυξης, σύμφωνα με έγγραφο του Κρατικού Συμβουλίου.

Η κυβέρνηση θα χαλαρώσει τους ελέγχους για την είσοδο εταιριών μεταξύ άλλων στις τράπεζες και τις ασφάλειες, ενώ θα άρει τους περιορισμούς για μια σειρά από κλάδους όπως η κατασκευή εξοπλισμού σιδηροδρομικών μεταφορών και κατασκευής μοτοσικλετών. Το έγγραφο αναφέρει επίσης κλάδους όπως της αρχιτεκτονικής, των τηλεπικοινωνιών, του διαδικτύου, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και των μεταφορών.

Παράλληλα θα δοθούν κίνητρα στις ξένες εταιρίες για να επενδύσουν στην έξυπνη και πράσινη μεταποίηση, σε έργα υποδομής στους τομείς της ενέργειας, της προστασίας υδάτινων πόρων και περιβάλλοντος και για να οικοδομήσουν εγκαταστάσεις στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της κεντρικής, δυτικής και νοτιοανατολικής Κίνας.

Η Κίνα θα στηρίξει τις ξένες εταιρίες στη δημιουργία κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και την ενίσχυση της συνεργασίας με τις εγχώριες ομοειδείς τους επιχειρήσεις και θα τους επιτρέψει να συμμετάσχουν σε εθνικά επιστημονικά και τεχνολογικά προγράμματα. Προκειμένου να δημιουργήσει ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, η κυβέρνηση θα ενισχύσει επίσης την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Facebook Comments