Εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα σε ανέργους αποφοίτους πανεπιστημίων, εργαζόμενους με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα και αυτοεργοδοτούμενους που μπήκαν στην ανεργία εξήγγειλε σήμερα ο πρόεδρος, στην πιο σημαντική μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας.

Τα έσοδα για την αλλαγή στο πρόγραμμα κοινωνικής πρόνοιας θα προκύψουν από την καλύτερη στόχευση των κοινωνικών παροχών.

Με τη μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας, ψηλότερα εισοδήματα θα έχουν επίσης οι συνταξιούχοι χωρίς επαρκείς συνεισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

«Η γενική αρχή του σχεδίου είναι να μην υπάρξει συμπολίτης μας που να μην έχει εξασφαλισμένες τις ελάχιστες ανάγκες μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης σε ευρωπαϊκή χώρα», είπε σήμερα ο πρόεδρος σε δημοσιογραφική διάσκεψη.

«Το εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα», είπε, «θα αντικαταστήσει και θα χρηματοδοτηθεί από μεγάλο αριθμό αστόχευτων μέχρι σήμερα επιδομάτων που, συχνά αυθαίρετα, δίδονταν από διαφορετικά υπουργεία και διαφορετικές υπηρεσίες του κράτους».

«Ταυτόχρονα», σημείωσε, «θα διασφαλιστεί το δικαίωμα των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού για στέγαση. Αυτό θα γίνεται είτε με την επιδότηση του ενοικίου εάν οι δικαιούχοι δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία είτε με την επιχορήγηση των τόκων των στεγαστικών δανείων στις περιπτώσεις που οι συμπολίτες μας διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία, αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αποπληρωμή των δόσεων τους».

«Θα καλύπτονται, επίσης, και απρόβλεπτα έξοδα που, δυστυχώς, προκύπτουν σε κάθε νοικοκυριό, όπως για παράδειγμα απαραίτητες κατασκευές και επιδιορθώσεις σε οικίες, δημοτικές φορολογίες, κλπ.»

«Σημειώνω ότι οι συμπολίτες μας και τα νοικοκυριά με εξαρτώμενα άτομα θα γίνονται λήπτες μεγαλύτερου βοηθήματος».

Τερματίζεται, είπε, η πολιτική των αστόχευτων και διάσπαρτων βοηθημάτων, παροχών και επιδομάτων.

Η επιδοματική πολιτική του κράτους θα στεγάζεται σε μία αρχή, στο υπουργείο εργασίας, πλην το επίδομα για φοιτητές που θα συνεχίσει να δίνεται από το υπουργείο παιδείας.

Δηλαδή θα συνενωθούν υπηρεσίες που μέχρι σήμερα έδιναν επιδόματα είτε αυτά αναφέρονται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είτε στο Υπουργείο Εσωτερικών είτε στο Υπουργείο Οικονομικών και θα κάνω ιδιαίτερη αναφορά στο Υπουργείο Παιδείας.

«Επανάσταση» κοινωνικού ανασχεδιασμού

Ερωτηθείς για το κόστος του σχεδίου και κατά πόσο τα κρατικά ταμεία θα ανταποκριθούν στις ανάγκες του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι με τη στόχευση που θα επιβληθεί θα είναι η εξοικονόμηση επιδομάτων που σήμερα δίνονται αστόχευτα.

Οι αρχικοί υπολογισμοί, δεν μας εκτρέπουν από τα μέχρι σήμερα δεδομένα.

Δεν πρόκειται να μειωθούν κοινωνικές δαπάνες που μέχρι σήμερα προβλέπονται στον προυπολογισμό του 2014.

Μέσα από τις υφιστάμενες δαπάνες των €2,8 δισ. μπορεί να εφαρμοστεί μία πολιτική που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες εκείνων που τις έχουν και όχι εκείνων που τις παίρνουν είτε με αυθαιρεσίες είτε άκριτα, δηλαδή χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία.

Συνεπώς δεν πρόκειται να υπάρξει εκτροπή από τα μέχρι σήμερα κόστη εφαρμογής πολιτικής. Αυτό που θέλουμε ως επανάσταση είναι ο ορθολογισμός των κοινωνικών παροχών αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες του κάθε πολίτη, είτε είναι συνταξιούχος, είτε είναι ανάπηρος, είτε με ειδικές ανάγκες ώστε να είμαστε ένας κράτος που πραγματικά προσφέρει ο δείκτης κοινωνικής προστασίας που έχει ανάγκη πολίτης.

Ο κ. Αναστασιάδης τόνισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους εντόπισαν αυθαίρετες παροχές κοινωνικών ωφελημάτων. Κι αν δεν τις εντόπιζαν δεν θα προχωρούσαμε στον ανασχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής.
 

Facebook Comments