Μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις τριών ημερών Τρόικα και ΥΠΟΙΚ-Κεντρική Τράπεζα συμφώνησαν όπως το ποσοστό του κουρέματος των ανασφάλιστων καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ στην Τρ. Κύπρου, φθάσει το 42,5%, συν 5% αξιόγραφα υποχρεωτικά μετατρέψιμα σε μετοχές.

Τα αξιόγραφα αυτά θα μετατραπούν σε μετοχές υποχρεωτικά εάν και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο σε μεταγενέστερο στάδιο

Με την οριστικοποίηση του κουρέματος η Τράπεζα Κύπρου αναμένεται να εξέλθει από το καθεστώς εξυγίανσης στο οποίο βρίσκεται από το Μάρτιο, με ισχυρά κεφάλαια (core tier 1) 12,4%.

Facebook Comments