Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με την οποία κάθε ιδιώτης θα πληρώνει υπέρ του δημοσίου 2.000 ευρώ μηνιαίως για κάθε αστυνομικό που του διατίθεται, υπογράφηκε σήμερα από τον υπουργό Δημόσιας Τάξης, Νίκο Δένδια.

Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση, οι ιδιώτες αυτοί -των οποίων το ετήσιο εισόδημα ξεπερνά τις 100.000 ευρώ- θα πληρώνουν και 50 ευρώ την ημέρα για κάθε υπηρεσιακό όχημα της ΕΛΑΣ, που διατίθεται για τον ίδιο σκοπό.

Το σχέδιο εστάλη, ήδη, για συνυπογραφή στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά ιδιώτες οι οποίοι έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα και έχει κριθεί από την Ελληνική Αστυνομία, μετά από σύνταξη έκθεσης εκτίμησης κινδύνου, ότι χρήζουν προστατευτικής φύλαξης.

Το κόστος παροχής υπηρεσιών επιβαρύνεται, κατά περίπτωση, με τα οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού που απασχολήθηκε και τις τυχόν ζημίες που προξενήθηκαν σε μέσα και υλικά του Σώματος με υπαιτιότητα του εξυπηρετούμενου.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου επισημαίνεται, ότι η κοστολόγηση γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που θα εκδίδει σχετικό τιμολόγιο, ενώ σε περίπτωση που οι ιδιώτες δεν καταβάλουν το ποσό θα διακόπτεται η παροχή της φύλαξης και θα αποστέλλεται το τιμολόγιο για είσπραξη.

Σύμφωνα με το υπουργείο, με τις διατάξεις του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης επιχειρείται η απόσβεση του κόστους της αστυνομίας για τη φύλαξη ιδιωτών, ενώ παράλληλα ενισχύονται τα ασφαλιστικά ταμεία της ΕΛΑΣ, καθώς ποσοστό 4% επί των εισπρακτέων αποδίδεται απευθείας στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού.

Facebook Comments