Για σημαντική πρόοδο στην βελτίωση της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων στην Ευρωζώνη κάνει λόγο το Eurogroup στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα μετά την συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών σήμερα στις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, το Eurogroup προειδοποιεί ότι παραμένουν σημαντικοί κίνδυνοι σε πολλά κράτη μέλη, προσθέτοντας ότι χρειάζονται περαιτέρω μέτρα πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, το Eurogroup θεωρεί ότι η συγκριτική αξιολόγηση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για να εντοπίζονται πιθανές ανάγκες για νέες μεταρρυθμίσεις σε αυτό το πεδίο.

Σε αυτό το πλαίσιο οι υπουργοί Οικονομικών συμφώνησαν να πραγματοποιούν συγκριτικές αξιολογήσεις στη δημοσιονομική βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων των κρατών μελών έναντι των χωρών με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη.

Το Eurogroup ανακοίνωσε ότι θα διενεργεί κάθε τρία χρόνια αυτή την συγκριτική άσκηση, με έναρξη από το 2018.

Facebook Comments