Με τέσσερις τρόπους μπορεί να φτάσουν οι επιπτώσεις του Brexit στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με ανάλυση της Eurobank.

1. Εμπόριο – Εξαγωγές: Η άμεση επίδραση μίας υποθετικής μείωσης κατά μία ποσοστιαία μονάδα του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών προς τις χώρες της Ευρώπης των «27» θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του ρυθμού μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες (και αντιστρόφως). Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται στα δεδομένα του διμερούς εμπορίου της Ελλάδος με την Ευρώπη και τη Βρετανία. Μία υποθετική επιδείνωση του ρυθμού μεγέθυνσης των λοιπών οικονομιών της Ε.Ε., εξαιτίας του Brexit, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις εμπορικές ροές της Ελλάδας.

2. Τουρισμός: Ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να επηρεαστεί από:

• Μείωση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών στη Βρετανία ως αποτέλεσμα π.χ. μόνιμης απώλειας προϊόντος – εισοδήματος λόγω Brexit, σε συνδυασμό με άνοδο του πληθωρισμού και υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της στερλίνας έναντι του ευρώ.

• Αλλαγές στις σχετικές διαδικασίες και στο ταξιδιωτικό κόστος εκτός Βρετανίας (βίζα).

3. Ναυτιλία: Η κύρια επίδραση θα μπορούσε να προέλθει από μείωση της ζήτησης για ναυτιλιακές υπηρεσίες σε περίπτωση σημαντικών διαταραχών στο διεθνές εμπόριο λόγω Brexit.

4. Κοινοτικά κονδύλια: Η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ε.Ε. θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο μέγεθος του τρέχοντος κοινοτικού προϋπολογισμού ακόμα και στην περίπτωση που η τελική συμφωνία προβλέπει κάποιου είδους συνεισφορά της Βρετανίας, έστω και μειωμένη σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα. Υπάρχει κίνδυνος μείωσης των συνολικών κεφαλαίων που είναι σήμερα διαθέσιμα για την Ελλάδα μέσω της ευρωπαϊκής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και των διαρθρωτικών κοινοτικών κονδυλίων και υπολογίζονται σε περίπου 35 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014 –2020, καταλήγει η Eurobank στην ανάλυσή της.

Facebook Comments