Στο ποσό των 11.882.500 ευρώ ανέρχονται τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία το 2012. Πρόκειται για στοιχείο που περιλαμβάνεται σε έγγραφο του υπουργού Εργασίας Γ.Βρούτση, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή και, όπως επισημαίνει ο υπουργός, στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα πρόστιμα για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Το 2012 έγιναν για την αδήλωτη εργασία 19.083 κοινοί έλεγχοι (ΕΥΠΕΑ – Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης) σε επιχειρήσεις οι οποίες συνολικά απασχολούν 60.796 εργαζόμενους.

Η συνολική ελεγκτική δραστηριότητα των επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ, από τα ήδη επεξεργασθέντα συνοπτικά στατιστικά στοιχεία που τηρεί η Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΕΠΕ, το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012, περιλαμβάνει 27.599 ελέγχους πανελλαδικά.

Από τους ελέγχους αυτούς, οι Περιφερειακές Επιθεωρήσεις Εργασιακών Σχέσεων προχώρησαν σε 1.557 αναγγελίες ανασφάλιστων εργαζομένων στο ΙΚΑ.

Ο υπουργός Εργασίας ενημερώνει επίσης ότι το 2012 σε 23 επιχειρήσεις εφαρμόστηκε η διάταξη που δίνει τη δυνατότητα στην ηγεσία του υπουργείου να επιβάλει ως κύρωση την προσωρινή διακοπή επιχείρησης, διάρκειας πέντε έως δέκα ημερών, διότι διαπιστώθηκε παράνομη απασχόληση αλλοδαπών.

Εξάλλου, το 2012 από την Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία έγιναν έλεγχοι οι οποίοι δεν περιορίστηκαν μόνο σε θέματα υγείας και ασφάλειας αλλά αφορούσαν και την ανασφάλιστη εργασία. Όπως ειδικότερα προκύπτει, σε 1.659 ελέγχους για ανασφάλιστη εργασία, διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 238 περιπτώσεις.

Σοβαρές ελλείψεις

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των ελεγκτικών μηχανισμών, ο κ. Βρούτσης λέει ότι «το ΣΕΠΕ δυστυχώς δεν εξαιρέθηκε από τις καταργήσεις των κενών οργανικών θέσεων. Ως εκ τούτου όχι μόνο παρήλθε η οριζόμενη στο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, προθεσμία της 30ης Ιουνίου προκειμένου να στελεχωθεί η Επιθεώρηση Εργασίας πλήρως και με εξειδικευμένο προσωπικό αλλά καταργήθηκαν και οι θέσεις που ήταν προς πλήρωση. Παράλληλα στο ΣΕΠΕ υπήρξε μεγάλη αποχώρηση υπαλλήλων κυρίως λόγω συνταξιοδότησης, με συνέπεια να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό σε όλες σχεδόν τις Περιφερειακές Υπηρεσίες».

Ακόμη δυσκολότερα φαίνεται να είναι τα πράγματα στην ΕΥΠΕΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που αποτελεί το κύριο ελεγκτικό όργανο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον εντοπισμό της ανασφάλιστης εργασίας.

Η Υπηρεσία αυτή πρέπει να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και όλες τις ημέρες του μήνα με εναλλαγή του προσωπικού, διότι αυτό επιτάσσει ο Ν. 2556/1997.

Όμως, το ελεγκτικό δυναμικό της ΕΥΠΕΑ για όλη την επικράτεια ανέρχεται σε 23 άτομα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΥΠΕΑ που δέχθηκε και διαχειρίστηκε 1.831 καταγγελίες, το 2012, για απασχόληση σε διάφορες επιχειρήσεις εργαζομένων χωρίς ασφάλιση, δεν πραγματοποίησε έλεγχο σε επιχειρήσεις που η εικόνα τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρουσιάζει συνέπεια στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις (εμπρόθεσμες καταβολές εισφορών-έλλειψη υποβολής καταγγελιών-επιτόπιοι έλεγχοι παρελθόντος χωρίς στοιχεία εισφοροδιαφυγής).

Η υπηρεσία της ΕΥΠΕΑ συνεργάζεται με την ΕΛΑΣ, άνδρες της οποίας συνοδεύουν τα ελεγκτικά κλιμάκια και επιλαμβάνονται σε περιπτώσεις μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής και εργασίας.

Πηγή:www.reporter.gr

 

Facebook Comments